CÔNG TY TNHH GIÀY NAN I VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY NAN I VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH GIÀY NAN I VIỆT NAM
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gia công các loại khuôn giày(mũ giày).