Địa chỉ:
310-312 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:
(84). 225.3729760 / 61
Send an Email
(Tùy chọn)