Địa chỉ:
Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
(84) 225 3729760 / 61
Send an Email
(Tùy chọn)