Nghị định 149/2005/NĐ - CP

Nghị định 149/2005/NĐ - CP

Nghị định số 149/2005/NĐ - CP là Nghị định qui định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quí vị bấm vào đây để download toàn bộ nội dung của Nghị định này.