Khu công nghiệp Đồ Sơn chào mừng ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026