Tết sum vầy - kết nối yêu thương

Chiều 26.1, tại Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình: