CHÀO MỪNG CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI VÀ CÁC DOANH NGHIỆP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TẠI KCN ĐỒ SƠN