8 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài tăng 99,34% so với cùng kỳ

8 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng đạt 1.388,59 triệu USD, trong đó có 64 dự án được cấp mới và 30 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 25 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đạt 22,89 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư nước ngoài thu hút được đạt 1.411,48 triệu USD, tăng 99,34% so với cùng kỳ.

a

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung cao thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại thành phố, đẩy mạnh thu hút FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, không để bị động, chậm trễ, mất cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư.

(http://haiphong.gov.vn)