CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONBASE

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONBASE

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONBASE
Ngành nghề kinh doanh; Sản xuất các sản phẩm ống thép,dây thép và phụ kiện liên quan