CÔNG TY TNHH FONG HO

CÔNG TY TNHH FONG HO

Tên công ty: CÔNG TY TNHH FONG HO
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tấm nhựa PP và kẹp tài liệu