Doanh nghiệp trong khu- Công ty TNHH Environstar tặng TP Hải Phòng 3000 bộ quần áo bảo hộ y tế.

Doanh nghiệp trong khu- Công ty TNHH Environstar tặng TP Hải Phòng 3000 bộ quần áo bảo hộ y tế.

777