Lễ động thổ nhà máy sợi thép Dusco Vina

Lễ động thổ nhà máy sợi thép Dusco Vina