KHỞI CÔNG XD NHÀ MÁY MỚI TẠI KCN ĐỒ SƠN

KHỞI CÔNG XD NHÀ MÁY MỚI TẠI KCN ĐỒ SƠN

csht1

hoat dong trong kcn 3

hoat dong trong kcn 5