CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY HONG YUAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY HONG YUAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY HONG YUAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm thép, bao gồm các loại hàng rào và dụng cụ cơ khí; sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô