CÔNG TY TNHH HUAZHONG VIET NAM

CÔNG TY TNHH HUAZHONG VIET NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH HUAZHONG VIET NAM
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các loại xe tải trọng nặng chuyên dùng như: Xe tự đổ, xe kéo móoc, xe trộn bê-tông,…